Zmniejsz ryzyko wystąpienia choroby płuc

Zmniejsz ryzyko wystąpienia choroby płuc, która następuje wskutek koronawirusa.
Kiedy czyjeś płuca są narażone na grypę lub inne infekcje, negatywne skutki palenia lub wapowania są znacznie poważniejsze niż wśród osób, które nie palą ani nie waporyzują.

Palenie jest związane ze zwiększonym rozwojem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) u osób z czynnikiem ryzyka, takim jak ciężkie zakażenie, posocznica pozapłucna (zakażenie krwi) lub uraz.

Ludzie, którzy posiadają jakąkolwiek kotyninę (metabolit nikotyny) w swoich ciałach – nawet przy niskim poziomie związanym z biernym paleniem – mają znacznie zwiększone ryzyko ostrej niewydolności oddechowej z powodu ARDS.

Niedawne podsumowanie dowodów dotyczących wpływu e-papierosów na płuca zawiera wiele sposobów w jakie e-papierosy wpływają na zdolność płuc do walki z infekcjami:
Wpływ na odporność

Zgłaszanie objawów ze strony układu oddechowego przez użytkowników e-papierosów sugeruje zwiększoną podatność na i/lub opóźnione wyleczenie z zakażeń układu oddechowego. Badanie 30 zdrowych niepalących osób narażonych na e-papierosy wykazało zmniejszoną wrażliwość na kaszel. Jeśli to wszystko to prawda, i badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych i komórkowych można przełożyć na ludzi, połączenie zmniejszonego kaszlu i upośledzenia klirensu śluzowo-rzęskowego może predysponować użytkowników do zwiększenia możliwości zachorowania na zapalenie płuc.

Narażenie na e-papierosy może również w szerokim zakresie tłumić ważne zdolności wrodzonego układu odpornościowego. Biopsje pochodzące od osób niepalących, palących oraz wapujących wykazały rozległą immunosupresję na poziomie genów u osób stosujących e-papierosy.
Badania na zwierzętach wzmacniają i pomagają wyjaśnić te skutki:

Dwa tygodnie ekspozycji na e-papierosy w przypadku myszy zmniejszyło ich zdolność do przeżycia oraz zwiększyło obciążenie patogenem (streptococcus pneumoniae lub grypa A, dwie główne przyczyny zapalenia płuc u ludzi).

Ponadto ekspozycja na e-papierosy może prowadzić do wzmożonej kolonizacji górnych dróg oddechowych patogenami i do zjadliwych zmian fenotypu patogenu, jak pokazano w przypadku Staphylococcus aureus.

Tak więc, mimo że potrzeba kolejnych badań, dane z modeli zwierzęcych sugerują, że wapowanie może prowadzić do zwiększonej podatności na infekcje, i wydaje się to korelować z danymi zebranych z młodych dorosłych, u których wykazane występowanie częstszych objawów zapalenia oskrzeli.

Zgodnie z tymi danymi, analiza zgonów spowodowanych koronawirusem w Chinach pokazuje, że częściej umierają mężczyźni niż kobiety, co może być związane z faktem, że o wiele więcej chińskich mężczyzn pali papierosy. Wśród chińskich pacjentów, u których zdiagnozowano zapalenie płuc związane z COVID-19, prawdopodobieństwo postępu choroby (w tym śmierci) było 14 razy wyższe wśród osób z historią palenia w porównaniu do osób, które nigdy nie paliły papierosów. Był to najsilniejszy czynnik ryzyka wśród badanych.

CDC, FDA, lekarze, stanowe wydziały zdrowia i wszyscy (w tym komicy, tacy jak John Oliver, który przeznaczył cały swój poprzedni program temu tematowi) pracują nad edukacją społeczeństwa, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko poważnych komplikacji z powodu COVID-19; mówią oni także, że niekorzystne w przypadku tej choroby jest palenie, wapowanie, oraz bierne wykonywanie tych czynności.

Jest to również dobry czas dla państw i miast, wzmocnić swoje przepisy i polityki dotyczące palenia – w tym e-papierosów – w celu ochrony niepalących przed skutkami biernego palenia na ich płuca, oraz stworzenia środowiska które pomogą palaczom rzucić palenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CBDLeczy.com - czyli medyczna marihuana i olej CBD-RSO w medycynie.