Stereotyp Leniwego Palacza Marihuany

Czy marihuana sprawia, że jesteśmy bardziej leniwi? Możesz być zaskoczony. Nowe badanie przeprowadzone na starszych obywatelach Ameryki wykazało, że konsumenci marihuany podczas czteromiesięcznego okresu próbnego wykonywali bardziej formalne ćwiczenia i angażowali się w więcej aktywności fizycznej niż osoby niebędące konsumentami.

Chociaż autorzy ostrzegają, że odkrycia są wstępne, przyczyniają się one do rosnącej liczby dowodów podważających stereotyp leniwego palacza marihuany.

„W porównaniu ze starszymi dorosłymi nieużywającymi marihuany” – czytamy w badaniu z University of Colorado w Boulder – „starsi dorośli użytkownicy marihuany mieli niższy [wskaźnik masy ciała] na początku badania interwencyjnego z ćwiczeniami fizycznymi, angażując się w więcej tygodniowych aktywności fizycznej”.

Innymi słowy, dorośli powyżej 60. roku życia, którzy używali marihuany, byli ogólnie w lepszej kondycji niż ich rówieśnicy, którzy powstrzymywali się od stosowania cannabis.

„Odkrycia te sugerują, że starszym dorosłym, którzy używają marihuany, może być łatwiej zwiększyć i utrzymać aktywność fizyczną, potencjalnie dlatego, że użytkownicy konopi mają mniejszą masę ciała niż ich nieużywający cannabis rówieśnicy” – napisali autorzy badania, zespół z Departamentu CU Neuronauki i Psychologii. „Dowody sugerują co najmniej, że używanie konopi indyjskich nie utrudnia starszym dorosłym podejmowania aktywności fizycznej, uczestniczenia w nadzorowanym programie ćwiczeń lub zwiększania ich sprawności w wyniku aktywności fizycznej”.

„W tym badaniu obecne używanie konopi indyjskich wiązało się z niższym BMI i większą liczbą ćwiczeń fizycznych u zdrowych osób starszych, które chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną”.

Naukowcy stwierdzili, że analiza opublikowana w tym miesiącu jest szczególnie ważna, ponieważ coraz więcej starszych Amerykanów spożywa marihuanę do celów medycznych lub osobistych. „Dorośli w wieku powyżej 50 lat”, zauważa badanie, „to najszybciej rosnąca populacja konsumentów konopi indyjskich w USA, z krajowymi wskaźnikami rozpowszechnienia szacowanymi na 9,1% w 2013 roku”. Spośród tej grupy osoby w wieku 65 i więcej lat wykazały jeszcze większy wzrost wykorzystania cannabis.

Trend wzrostu używania marihuany wśród osób starszych utrzymuje się.

„Biorąc pod uwagę liczne negatywne konsekwencje zdrowotne związane z brakiem aktywności i czynnikami ochronnymi związanymi z ćwiczeniami”, napisali, „należy dołożyć starań, aby zrozumieć czynniki, takie jak używanie konopi indyjskich, które mogą wpływać na zaangażowanie się starszych osób w ćwiczenia”.

Naukowcy zmierzyli wskaźnik masy ciała uczestników (BMI) i inne parametry zdrowotne na początku, w połowie i na końcu okresu badania.

„Te wstępne dane sugerują, że obecny status używania konopi indyjskich nie ma negatywnego wpływu na sprawność fizyczną i wysiłki zmierzające do zwiększenia aktywności fizycznej u osób starszych prowadzących siedzący tryb życia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CBDLeczy.com - czyli medyczna marihuana i olej CBD-RSO w medycynie.