Marihuana Może Złagodzić Objawy Autyzmu

Według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Seminars in Pediatric Neurology, produkty na bazie marihuany są związane z poprawą objawów u pacjentów autystycznych, u których występują zachowania samookaleczające i współistniejąca epilepsja. Badanie nosi tytuł „Zaburzenia ze spektrum autyzmu, a medyczna marihuana: Przegląd i badania kliniczne”.

W ramach doświadczenia, naukowcy z Tufts University School of Medicine przeprowadzili badanie z udziałem dzieci i młodych dorosłych z ASD (zaburzeniem ze spektrum autyzmu), które spożywały marihuanę lub produkty na bazie konopi. Naukowcy odkryli, że osoby z agresją związaną z ASD zauważyły ​​60% poprawę doświadczanych objawów po zastosowaniu terapii cannabis. Osoby, u których zdiagnozowano zarówno ASD, jak i padaczkę, odnotowały 91% poprawę kontroli napadów.

Badanie kończy się stwierdzeniem, że „Na podstawie naszego doświadczenia wydaje się, że produkty na bazie konopi indyjskich mogą być stosowane u pacjentów z ASD. Głównymi powodami zastosowania marihuany w naszej grupie pacjentów było leczenie agresywnych zachowań (w tym samookaleczeń) i padaczki. Pacjenci nie stosowali marihuany w przypadku podstawowych objawów ASD, takich jak problem z wymową oraz zachowania społeczne, więc odpowiedź na leczenie podstawowych objawów nie została oceniona”.

Według badania opublikowanego pod koniec ubiegłego roku w czasopiśmie Frontiers in Neurology, codzienne stosowanie kannabidiolu (CBD) wiąże się z poprawą objawów u nastolatków cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Badanie kończy się następująco: „Przedstawione tutaj wyniki razem… wskazują, że CE wzbogacone w CBD [ekstrakty z konopi indyjskich] dają pozytywne efekty w wielu objawach autystycznych, bez powodowania typowych skutków ubocznych występujących u pacjentów z ASD leczonych lekami. U większości pacjentów w tym badaniu objawy uległy poprawie nawet po nadzorowanym odstawieniu innych leków neuropsychiatrycznych ”.

Pełne streszczenie badania można znaleźć poniżej:

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) to wieloczynnikowe, wszechobecne zaburzenie neurorozwojowe definiowane przez podstawowe objawy znacznego upośledzenia interakcji i komunikacji społecznej, a także ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań. Oprócz tych podstawowych zachowań osoby z ASD często cierpią na powiązane, inne niż podstawowe zaburzenia zachowania (tj. samookaleczenia, agresja), a także kilka chorób współistniejących. Obecnie nie ma skutecznego leczenia głównych objawów ASD. W niniejszym przeglądzie przedstawiono dostępne dane przedkliniczne i kliniczne dotyczące stosowania konopi indyjskich i kanabidiolu (CBD) w leczeniu objawów podstawowych, objawów innych niż podstawowe i chorób współistniejących związanych z ASD.

Dodatkowo, opisujemy nasze doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi i młodymi dorosłymi z ASD, którzy używali konopi lub CBD. Obecnie dane przedkliniczne i kliniczne wskazują na potencjalne korzyści terapeutyczne u niektórych osób z ASD i wykazują, że marihuana jest ogólnie dobrze tolerowana.

Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu lepszej identyfikacji pacjentów oraz korzyści, które mogą odnieść dzięki terapii cannabis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CBDLeczy.com - czyli medyczna marihuana i olej CBD-RSO w medycynie.