Produkty CBD Łagodzą Neuropatię

Produkty zastosowania miejscowego z CBD łagodzą neuropatię – badanie.

Miejscowe stosowanie kannabidiolu (CBD), niepsychoaktywnego składnika marihuany, wiąże się ze znacznym zmniejszeniem bólu u pacjentów z neuropatią obwodową. Tak wynika z nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Current Pharmaceutical Biotechnology. Badanie nosi tytuł: „Skuteczność oleju kannabidiolowego w łagodzeniu objawów neuropatii obwodowej kończyn dolnych”.

W ramach eksperymentu, naukowcy zbadali wpływ miejscowego zastosowania oleju CBD na leczenie bólu neuropatycznego. Badanie było randomizowane oraz kontrolowane – placebo.

„Wystąpiło statystycznie istotne zmniejszenie intensywnego bólu, ostrego bólu, zimna i swędzenia w grupie, w której zastosowano CBD w porównaniu z grupą placebo. W tym badaniu nie odnotowano żadnych niepożądanych zdarzeń”, stwierdzają naukowcy.

Naukowcy podsumowują, że „Nasze odkrycia pokazują, że transdermalne stosowanie oleju CBD może przynieść znaczną poprawę bólu i innych niepokojących odczuć u pacjentów z neuropatią obwodową. Produkt leczniczy był dobrze tolerowany i może stanowić bardziej skuteczną alternatywę w porównaniu z innymi obecnie stosowanymi terapiami w leczeniu neuropatii obwodowej”.

Pełne streszczenie badania można znaleźć poniżej:

Neuropatia obwodowa może znacząco wpłynąć na jakość życia osób nią dotkniętych, ponieważ terapie z obecnego algorytmu leczenia często nie przynoszą odpowiedniego złagodzenia objawów. Istnieje jednak coraz więcej dowodów na stosowanie kannabinoidów w leczeniu przewlekłego bólu nienowotworowego. Skuteczność miejscowo dostarczanego oleju kannabidiolowego (CBD) w leczeniu bólu neuropatycznego została zbadana w tym czterotygodniowym, randomizowanym i kontrolowanym placebo badaniu.

Wykorzystane metody:

Ogółem zrekrutowano i włączono 29 pacjentów z objawową neuropatią obwodową. 15 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy CBD z produktem leczniczym zawierającym 250mg CBD/3 fl. Oz, a 14 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy placebo. Po czterech tygodniach grupie placebo pozwolono przejść do grupy CBD. Skalę bólu neuropatycznego (NPS) podawano co dwa tygodnie, aby ocenić średnią zmianę od wartości początkowej do końca okresu leczenia.

Wyniki:

Badana populacja składała się z 62,1% mężczyzn i 37,9% kobiet o średniej wieku 68 lat. Wystąpiło statystycznie istotne zmniejszenie intensywnego bólu, ostrego bólu, zimna i swędzenia w grupie CBD w porównaniu z grupą placebo. W tym badaniu nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych.

Wnioski:

Nasze odkrycia pokazują, że transdermalne stosowanie oleju CBD może przynieść znaczną poprawę bólu i innych niepokojących doznań u pacjentów z neuropatią obwodową. Produkt leczniczy był dobrze tolerowany i może stanowić skuteczniejszą alternatywę w porównaniu z innymi obecnie stosowanymi terapiami w leczeniu neuropatii obwodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CBDLeczy.com - czyli medyczna marihuana i olej CBD-RSO w medycynie.