Połączenie między THC i dopaminą

Dopamina odpowiedzialna jest za liczne procesy fizjologiczne oraz poznawcze, a w tym nastrój, apetyt, reprodukcję. THC wpływa na uwalnianie dopaminy na wiele sposobów i może zwiększać lub zmniejszać poziom neuroprzekaźnika.

Pomimo coraz powszechniejszej legalizacji cannabis w wielu regionach świata, debata na temat jej wpływu na zdrowie psychiczne jest wciąż jak najbardziej aktualna. Z jednej strony, różne źródła medialne oraz rząd twierdzą, że psychoaktywne składniki marihuany prowadzić mogą do problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak psychoza oraz schizofrenia, i że cannabis jest narkotykiem zachęcającym do stosowania bardziej szkodliwych i uzależniających substancji.

z drugiej strony, badania naukowe opisują neuroprotekcyjne korzyści niektórych kannabinoidów, a wiele anegdotycznych relacji wyjaśnia, w jaki sposób cannabis wydaje się mieć korzystny wpływ na zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak stany lękowe oraz depresja.

Więc co tak jest prawdą? Rozsądne byłoby powiedzenie, że jak zawsze, prawda znajduje się gdzieś pośrodku widma. Nie ma wątpliwości, że cannabis pomaga niektórym ludziom w ich problemach ze zdrowiem psychicznym, ale istnieją również dowody sugerujące, że porzucenie umiaru i nadmierne stosowanie cannabis może prowadzić u niektórych do chorób psychicznych.

Niezależnie od tych wyników, jak to jest, że cannabis powoduje efekty psychoaktywne, których poszukuje takie wielu użytkowników, zarówno medycznych jak i rekreacyjnych?

FIZJOLOGICZNE EFEKTY THC

THC jest substancją odpowiedzialną za wywoływanie uczucia haju. Sklasyfikowany jako kannabinoid, THC jest jednym z wielu związków występujących w cannabis. Technicznie rzecz biorąc, substancje te określane są jako fitokannabinoidy, ponieważ znajdują się w roślinach i to z nich pochodzą. Kannabinoidy są również syntezowane w organizmie człowieka, ale te cząsteczki znane są jako endokannabinoidy.

Sposób działania THC w naszym ciele jest bardzo złożony i różnorodny. Kannabinoid łączy się z receptorami, które zawierają układ endokannabinoidowy, będąc częściowym agonistą receptora CB1 i CB2. Osiąga to działanie poprzez biomimikrę, molekularnie podobą do endokannabinoidu i neuroprzekaźnika anandamidu, który spełnia różne mechanizmy fizjologiczne i uważa się, że odpowiedzialny jest za „haj biegacza”.

Działania THC nie są ograniczone tylko do receptorów układu endokannabinoidowego. THC działa także na układ dopaminowy. Artykuł naukowcy opublikowany w czasopiśmie Nature opisuje, jak wykazano, że ostre poziomy THC zwiększają wypalanie komórek dopaminergicznych, zwiększają syntezę dopaminy oraz zwiększają uwalnianie dopaminy in vivo. Uważa się, że THC inicjuje uwalnianie dopaminy w sposób pośredni, i to poprzez wiązanie z receptorami CB1. THC wiąże się z receptorami kannabinoidowymi na neuronach GAGA, a tym samym je dezaktywuje. Ze względu na to, że aktywacja GABA hamuje dopaminę, poziomy dopaminy zwiększają się, gdy następuje ich dezaktywacja.

CO TO JEST DOPAMINA?

Wielu ludzi słyszało wcześniej o dopaminie, i w większości kojarzona jest ona z radosnymi uczuciami i emocjami. Ale czym właściwie jest dopamina? I w jaki sposób powiązana jest z THC?

Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który działa jako przekaźnik między komórkami mózgu. Cząsteczka ta odgrywa ważną rolę w fizjologii człowieka, takiej jak ruch, apetyt, uczenie się, uzależnienia. Dopamina wytwarzana jest głównie w obszarach mózgu znanych jako nakrywka i śródmózgowie.

Dopamina jest także substancją niezbędną w systemie nagród znajdującym się w mózgu. Kiedy wykonujemy czyn, który przyczynia się do naszego przeżycia lub rozmnażania, te obszary mózgu zwiększają uwalnianie dopaminy, kojarząc satysfakcjonujące uczucia z określonym bodźcem.

Uważa się, że system nagród jest podstawą zachowań uzależniających, takich jak nadużywanie narkotyków. Wiadomo, że THC pobudza dopaminę – co oznacza, że palenie marihuany powoduje skok w tej części mózgu.

EFEKTY CANNABIS NA DOPAMINĘ

Wiele osób czytających ten artykuł prawdopodobnie zaznajomiona jest z radosnymi wrażeniami, które pojawiają się po wypaleniu jointa. To uczucie jest częściowo spowodowane efektami, jakie marihuana wywiera na układ dopaminowy, oraz skutkami, jakie dopamina wywiera na układ nagradzania.

Podwyższenie dopaminy podczas palenia marihuany jest również związane ze zwiększonym apetytem, często nazywanym „gastro”, ze względu na wpływ dopaminy na apetyt.

DŁUGOTRWAŁE EFEKTY CANNABIS NA DOPAMINĘ

Mimo że cannabis może zwiększać poziom dopaminy krótkoterminowo, z czasem nadmiar THC jest w rzeczywistości związany z osłabianiem układu dopaminowego. Dlatego też nadmierne stosowanie cannabis związane jest z licznymi chorobami psychicznymi oraz ze schizofrenią czy psychozą.

Wspomniane badania wskazują, że intensywne stosowanie cannabis jest pozytywnie skorelowane z upośledzonymi wynikami edukacyjnymi oraz zawodowymi, które związane są upośledzeniem funkcji poznawczych, dysfunkcją wykonawczą, zaburzeniami pamięci operacyjnej oraz amotywacją. Czynniki te związane są z uwalnianiem dopaminy.

Cannabis posiada niezwykle długą listę korzyści i w wielu przypadkach okazuje się być cennym lekiem. Jednak, podobnie jak w większości rzeczy w życiu, umiar jest kluczem. Co więcej, sposób w jaki marihuana wpływa na zdrowie psychiczne, różni się w przypadku każdej indywidualnej jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CBDLeczy.com - czyli medyczna marihuana i olej CBD-RSO w medycynie.