Czy estrogen zmienia efekty cannabis?

Większość badań nad cannabis została przeprowadzona na mężczyznach, co stanowi niemały problem, ponieważ kannabinoidy wpływają na kobiece ciało w zupełnie inny sposób.

Wraz ze wzrostem popularności marihuany wiele osób zwraca się ku badaniom, aby dowiedzieć się jak dokładnie substancja może wpłynąć na nasze ciało. Jednak badania te zawierają pewną lukę: większość badań nad skutkami cannabis została przeprowadzona na mężczyznach. Dzieje się tak dlatego, że naukowcy wybierają modele męskie ze względu, że ich hormony podlegają mniejszym wahaniom.

Dlatego też pojawia się problem, w którym nasze zrozumienie wpływu marihuany na organizm opiera się jedynie o mężczyzn. Nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ badania pokazują, że cannabis oddziałuje bezpośrednio na szlaki estrogenowe kobiecego ciała. Biorąc pod uwagę zainteresowanie cannabis wśród kobie, które rośnie o wiele dynamiczniej niż zainteresowanie mężczyzn, potrzebujemy lepszych informacji na temat wpływu cannabis na obydwie płcie.

Mechanizm działania

Estrogen i kannabinoidy oddziałują z wieloma tymi samymi drogami w ludzkim ciele i mózgu. Jedno z badań wykazało, że mężczyźni i kobiety mają różne gęstości receptora kannabinoidowego typu 1 (CB1) w różnych częściach mózgu. Wyizolowano estrogen jako prawdopodobny czynnik powodujący te różnicę. Kobiety mają większą gęstość CB1 w ciele migdałowatym, które zaangażowane jest w zarządzanie emocjami oraz powoduje mniejszą gęstość w podwzgórzu, które natomiast ma ogromne znaczenie w przypadku odczuwania głodu. Różnica receptorów w hipokampie – który ma duże znaczenie w pamięci – również wydaje się mieć wpływ, ale interakcja jest co najmniej złożona. Wszystko to sprawia, że mózg kobiety jest o wiele bardziej wrażliwy na działanie cannabis.

Łagodzenie bólu i tolerancja

Ostatnie badania przeprowadzone na University of Washington wykazały, że estrogen powoduje, iż samice szczurów są o 30 procent bardziej wrażliwe na łagodzące ból działanie cannabis, a także że rozwijają w swoim organizmie o wiele szybciej tolerancję niż modele męskie. Modele żeńskie są znacznie bardziej skłonne do kompulsywnego stosowania THC niż modele męskie, co z kolei sugeruje niższy próg uzależnienia.

Co to oznacza dla nas, ludzi? Może to być dobra wiadomość dla kobiet szukających ulgi w bólu – prawdopodobnie skorzystają one z cannabis z pomocą o wiele mniejszej dawki niż standardowa. Biorąc to pod uwagę, palące kobiety powinny mieć się na baczności – mogą one upalać się znacznie szybciej niż mężczyźni. Naukowcy ostrzegają, że to również może oznaczać, że kobiety są o wiele bardziej podatne na negatywne skutki marihuany, a w tym stany lękowe, paranoiczne, a nawet uzależnienia.

Te same badania wykazały także, że wrażliwość modeli żeńskich na THC zmienia się wraz z cyklem miesiączkowym. Modele żeńskie są najbardziej wrażliwe na cannabis podczas owulacji, gdy ich poziom estrogenu wzrasta.

Emocje oraz pamięć

Wyższe stężenie receptorów CB1 w kobiecym ciele migdałowatym może być odpowiedzialna za różne efekty emocjonalne doświadczane przez zarówno mężczyzn jak i kobiety w związku ze stosowaniem cannabis. Ciało migdałowate związane jest ze strachem i negatywnymi emocjami, a kobiety palące marihuanę bogatą w THC są o wiele bardziej podatne na te stany niż mężczyźni. Coraz więcej kobiet szuka odmian bogatych w CBD, które mają odwrotny wpływ na receptory CB1 i mogą działać zmniejszając doświadczane stany lękowe. Co więcej, badania wykazują, że kobiety, które często palą marihuanę w wieku nastoletnim, mają większe ciało migdałowate i są bardziej wrażliwe na strach i negatywne emocje.

Marihuana współdziała również z kobiecym systemem hormonalnym, w którym działa jako afrodyzjak – wiele kobiet deklaruje uczucie zwiększonego libido oraz pobudzenia na haju. Marihuana działa całkiem przeciwnie na mężczyzn, w których przypadku bardzo często powoduje zaburzenia i niechęć seksualną. Jednak oczywiście jest wyjątek w tym twierdzeniu – zbyt duża ilość marihuany może zalać układ estrogenowy i hamować seksualne funkcjonowanie u kobiet.

Oprócz powyższego, kobiety wydają się być bardziej wrażliwe na szkodliwe działanie cannabis na pamięć. Jest to prawdopodobnie związane z wpływem estrogenu na modulowaną gęstość CB1 w hipokampie.

Jeden wyjątek

Pamiętasz hipokamp? Okazuje się, że jest odpowiedzialny za jeden z niewielu obszarów, w których modele żeńskie są mniej wrażliwe na skutki cannabis niż modele męskie. Hipokamp reguluje także uczucie głodu i niestety odbija się to na modelach męskich gorzej niż na żeńskich. Badanie na świnkach morskich wykazało, że modele męskie stosujące marihuanę spożywają o 62 procent więcej pożywienia niż zwykle, a samice tylko o 23 procent więcej.

Dlaczego tak się dzieje? Cannabis aktywuje receptory CB1 znajdujące się w hipokampie, co z kolei powoduje uwalnianie się hormonów promujących głód. Estrogen częściowo blokuje aktywację CB1 w tej części mózgu, zmniejszając tym samym gastro. Gastro jest na najmniejszym poziomie podczas owulacji, ze względu na to, że poziom estrogenów jest wtedy najwyższy.

Mężczyźni są również bardziej narażeni na ochłodzenie temperatury ciała, które związane jest ze stosowaniem cannabis – badania wykazują, że kobiety doświadczają mniejszego spadku temperatury ciała niż mężczyźni i to również może wynikać z działania estrogenu i hipokampu.

Wpływ cannabis na układ rozrodczy

Wiemy już jak estrogen może wpływać na działanie cannabis, ale jak przyczynowość ma się w drugą stronę? Czy cannabis może mieć wpływ na układ rozrodczy kobiet?

Badania wykazują, że skondensowany dym cannabis wydaje się wpływać na zachowanie i wygląd macicy i komórek rozrodczych u kobiet, głównie poprzez konkurowanie z estrogenem o wiązanie się miejsc w macicy. Co ciekawe, czyste THC nie posiada tego efektu, podobnie jak większość kannabinoidów. Takie zachowanie wykazuje jedynie CBD i niektóre flawonoidy.

Niezależnie od tego, co wywołuje interakcje, może być ona bardzo korzystna. Wiele osób zgłasza stosowanie odmian marihuany o wysokiej zawartości CBD w leczeniu PMS, skurczów i innych bolesnych objawów menstruacyjnych.

Czy cannabis może zakłócić kobiecy cykl miesiączkowy? Badania nie są w tym temacie jednoznaczne. Badania na zwierzętach wykazują, że cannabis może wpływać na poziom hormonów w sposób, który powoduje zwiększoną liczbę owulacji, ale badania na ludziach są mniej jasne.

Różne preferencje odmian

Biorąc pod uwagę wszystko, co wiemy na temat interakcji marihuany z biologią kobiet, nic dziwnego, że kobiety mają różne preferencje dotyczące odmian cannabis. Badania przeprowadzone przez naukowców wykazują, że trzy najczęściej stosowane odmiany cannabis przez kobiety to Blue Dream, Girl Scout Cookies i Sour Diesel. Kobiety wydają się preferować sativy i podnoszące na duchu hybrydy. Wydaje się, że kobiety lubią także odmiany o wysokiej zawartości CBD; może to być związane z przeciwlękowym działaniem CBD – i biorąc pod uwagę, że kobiety są prawie dwukrotnie bardziej narażone na zaburzenia lękowe niż mężczyźni (a CBD posiada zdolności do łagodzenia niektórych z tych objawów).

Ogólnie rzecz biorąc, kobiety wydają się preferować podnoszące na duchu, owocowe odmiany, które posiadają również wysokie zawartości CBD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CBDLeczy.com - czyli medyczna marihuana i olej CBD-RSO w medycynie.