Wpływ CBD na naszą pamięć

CBD nie ma negatywnego wpływu na naszą pamięć. W badaniach stwierdzono nawet, że CBD promuje neurogenezę, zmniejszając uszkodzenia poznawcze powstające z wiekiem, urazami oraz zaburzeniami pamięci, takimi jak PTSD. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum działania CBD, czy może ono wywoływać pozytywny wpływ na pamięć i ogólne funkcje poznawcze u choroby zdrowej?

CBD szybko staje się istotną częścią zintegrowanego leczenia wielu schorzeń, z mocnym wzrostem zarówno zainteresowania naukowego, jak i spożycia przez osoby fizyczne. Niestety, obszar otaczający status prawny substancji ogranicza przeprowadzenie badań klinicznych na dużą skalę, co niestety jest zdecydowanie konieczne w celu zapewnienia skuteczności w stosowaniu CBD w leczeniu lub zapobieganiu różnym chorobom.

Ostatnie badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wykazały, że CBD niesie ze sobą zerowe ryzyko stosowania. CBD nie powoduje nadużyć ani żadnych negatywnych reakcji fizjologicznych i nie ma negatywnego wpływu na naszą pamięć. Jest to dobra wiadomość biorąc pod uwagę, że jej siostrzane THC ma reputację substancji wpływającej negatywnie na pamięć krótkotrwałą oraz na funkcje poznawcze. Dzięki obiecującej karierze substancji w medycynie przyszłości, można się poważnie zastanawiać jak bardzo pozytywny wpływ może mieć CBD na naszą pamięć. Odpowiedzenie na to pytanie wcale nie jest łatwe.

CBD w łagodzeniu traum, uzależnień.

Badanie wpływu cannabis na pamięć potwierdziło, że długotrwałe stosowanie THC może mieć negatywny wpływ na pamięć, ale spożycie wyższych dawek CBD niesie ze sobą odwrotne skutki – CBD może zapobiegać upośledzaniu pamięci i chronić niektóre aspekty pamięci. Z drugiej strony, badania wskazują, że nawet przy stosowaniu cannabis o stosunku CBD do THC 2:1, CBD nie jest w stanie złagodzić psychotycznych i upośledzających pamięć efektów THC.

Ostatnie badania pokazują dowody na to, że CBD wywiera pewnego rodzaju bezpośrednie działanie na zdolność ssaków do zapamiętywania i opracowywania faktów. Badanie przeprowadzone na szczurach przez Society for the Study of Addiction wykazało, że CBD może osłabiać efekty leków uzależniających w modelach zwierzęcych poprzez osłabianie pamięci kontekstowej, a w konsekwencji zmniejszając pożądanie i chęć spożycia psychoaktywnych narkotyków.

W przypadku ludzi sytuacja nieco się komplikuje. Badanie zatytułowane “The effects of cannabidiol on impulsivity and memory during abstinence in cigarette dependent smokers”, wykazało, że CBD nie jest w stanie odwracać zaburzeń poznawczych związanych z abstynencją nikotynową u ciężkich palaczy papierosów. Z drugiej strony kilka badań wykazało, że CBD może w jakiś tam sposób pomóc w zmniejszeniu ilości stosowanych opioidów, kokainy i innych używek – takich jak tytoń, a nawet w zmniejszeniu ilości marihuany bogatej w THC. Uzależnienie jest czymś wewnętrznie związanym z miłymi wspomnieniami.

CBD może także wpływać na nieprzyjemne wspomnienia. Kilka raportów klinicznych i przedklinicznych wykazało, że CBD może zmniejszać lęk i objawy związane ze stresem emocjonalnym oraz z zaburzeniami pamięci, takimi jak PTSD, ułatwiając także usuwanie traumatycznych wspomnień z pamięci.

A co z utratą pamięci kognitywnej, czyli w zasadzie z utratą pamięci? Jest to jedno z głównych zagrożeń psychicznych w przypadku osób, które się starzeją. Cóż, istnieje niewielka, ale rosnąca ilość dowodów naukowych, które potwierdzają, że CBD może nam pomagać poprawiać pamięć. Stwierdzono, że CBD promuje neurogenezę, zmniejszając w ten sposób uszkodzenia funkcji poznawczych spowodowanych wiekiem, chorobą, czy urazem. Efekt ten może pomagać osobom cierpiącym na zaburzenia zwyrodnieniowe; potencjalne właściwości terapeutyczne CBD w chorobie Alzheimera są obecnie przedmiotem intensywnych analiz.

Czy CBD wpływa na polepszenie naszej pamięci?

Obecne badania jasno pokazują, że zbadanie wpływu CBD na pamięć nie jest zadaniem łatwym. Po raz kolejny jesteśmy na wczesnym etapie zarówno badań jak i personalnych eksperymentów. Podczas gdy niektóre badania oraz wielu z obecnych użytkowników sugerują, że CBD może poprawiać ogólne funkcje poznawcze, istnieje bardzo niewiele klinicznych dowodów na to, że CBD wzmacnia pamięć u osób zdrowych.

Niezależnie od tego, ważne jest, aby zacząć zdawać sobie sprawę, że cannabis nie jest po prostu narkotykiem upośledzającym pamięć, jak to zostało powiedziane lata temu. A nawet odwrotnie! Roślina zawiera związki, które wykazują spory potencjał medyczny, a już zwłaszcza w chorobach związanych z mózgiem.

Ze względu na to, że THC i CBD są coraz częściej łączone w różnego rodzaju formuły, nieuniknione stanie się zrozumienie ich klarownej interakcji. Obecnie nie jest jasne, czy w określonych stężeniach CBD może przeciwdziałać wpływowi THC zarówno na pamięć jak i funkcje poznawcze.

Niestety, udowodnione są ostre upośledzenia naszej pamięci zarówno werbalnej jak i roboczej indukowane przez THC, jednak nie jest jeszcze jasne, czy takie upośledzenie jest w stanie utrzymywać się w dłuższej perspektywie. Regularne i intensywne stosowanie THC może w jakiś sposób wpływać na pamięć, ale zaawansowane techniki neuroobrazowania pokazują, że intensywne stosowanie cannabis może faktycznie „rekonfigurować” połączenia neuronowe, a nie je zakłócać. Jednak czy taki proces jest dla nas dobry? Czy jest to efekt CBD, czy efekt kombinacji różnych kannabinoidów? Z pewnością pewnego dnia nauka będzie w stanie odpowiedzieć nam na te pytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CBDLeczy.com - czyli medyczna marihuana i olej CBD-RSO w medycynie.