Związek między niskim poziomem endokannabinoidów i zaburzeniami autystycznymi

Naukowcy mówią, że istnieje związek między niskim poziomem endokannabinoidów i zaburzeniami autystycznymi.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu, które można zdiagnozować u dzieci w wieku 18 miesięcy, mogą wpływać na ludzi na wiele sposobów, m.in. powodować: wrażliwość na hałas, zaburzenia żołądkowo jelitowe, drgawki, zaburzenia snu, stany lękowe, depresję oraz problemy z koncentracją. Według amerykańskiego Centers for Disease Control, około 1 na 59 dzieci cierpi na jakąś formę autyzmu.

W nowym badaniu opublikowanym w styczniu 2019 roku w czasopiśmie Molecular Autism, grupa izraelskich naukowców odkryła, że poziom niektórych endokannabinoidów u dzieci z ASD był niższy niż u tych bez.

Dlaczego ma to znaczenie?

Upośledzony układ endokannabinoidowy jest związany z rozwojem padaczki, a kannabidiol (CBD) stosowany jest w badaniach klinicznych w leczeniu epilepsji. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła do leczenia ciężkich postaci padaczki, takich lek pochodzący jak zespół Lennox-Gastaut i zespół Dravet lek oparty na CBD.

Odkrycia te są znaczące dla społeczności autystycznej, ponieważ aż od 10 do 30 procent osób z ASD cierpi także na padaczkę. Odkrycia sugerują również, że CBD może pomóc naprawić zaburzony układ endokannabinoidowy u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kto przeprowadził to badanie?

Badanie zostało przeprowadzone przez autorów powiązanych z trzema izraelskimi instytucjami: Neuropediatric Unit at Shaare Zedek Medical Center, The Hebrew University of Jerusalem oraz Department of Nutritional Sciences w Tel Hai Academic College.

Jakie metody wykorzystano?

W badaniu wzięło udział 186 dzieci i młodych dorosłych z ASD w wieku od 5,5 do 21 lat. Do trwającego randomizowanego badania klinicznego zatrudniono 93 osoby. W badaniu sprawdzono, jak bezpieczne, tolerowane oraz skuteczne są dwa związki kannabidiolowe; zarówno na osoby z ASD jak i osoby z problemami behawioralnymi. Opiekunowie prawni 93 uczestników badania wyrazili zgodę na przeprowadzenie oceny endokannabinoidów w surowicy ich dzieci. Naukowcy ocenili zachowania w celu potwierdzenia diagnozy ASD. Od uczestników pobrano krew oraz oddzielono i zmierzono endokannabinoidy w surowicy.

Czy pojawiły się jakieś ograniczenia?

Różny wiek dzieci oraz poziomy adaptacyjne osób z ASD (tj. stopień zdolności, chęć do interakcji, dostosowanie się do sytuacji) były rozległe i ciężkie do kontrolowania.

Kolejnym ograniczeniem było to, że większość uczestników ASD przyjmuje leki w celu kontrolowania skutków jednego, lub większej ilości stanów związanych z ASD, a niektóre leki mogą wpływać w jakiś sposób na wyniki. W badaniu nie oceniono również czynników genetycznych.

Do jakich wniosków to doprowadziło?

93 uczestników z ASD wykazało niższe poziomy endokannabinoidów N-arachidonoiloetanoloaminy (AEA) i niektórych pokrewnych związków N-oleoiloetanoloaminy (OEA) i N-palmitoiloetanoloaminy (PEA). Wydaje się, że wyniki te są niezależne od wieku, płci oraz poziomu wskaźnika masy ciała.

Jakie są możliwe implikacje?

To badanie stanowi dowód na to, że poziomy niektórych endokannabinoidów w surowicy są znacznie niższe u osób z ASD i uzasadniają zastosowanie CBD.

AEA i 2-arachidonoiloglicerol (2-AG) są najczęściej badanymi cząsteczkami receptorów CB1 i CB2. Badanie wykazało obniżone stężenie AEA w surowicy i jej strukturalnie pokrewnych związków OEA i PEA. Nie było większych różnic w surowicy 2-AG i jej cząsteczce rozkładającej, kwasu arachidonowym.

Mimo że znajdują się one szeroko w ośrodkowym układzie nerwowym, klasyfikacja OEA i PEA jako endokannabinoidów jest przedmiotem dyskusji, jak zauważają autorzy badania, ponieważ brakuje im powinowactwa do cząsteczek CB1R i CB2R. CBD może również aktywować PPAR (białka receptorów jądrowych) i kanał receptorowy TRPV1, hamować enzym FAAH i może podnosić poziomy endokannabinoidów AEA, OEA i PEA.

Niestety, ale potrzebujemy dalszych badań, aby dowiedzieć się, czy poziomy endokannabinoidów w krążeniu można wykorzystać do identyfikacji tych w spektrum autyzmu oraz czy wykazują one niższe poziomy endokannabinoidów w mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CBDLeczy.com - czyli medyczna marihuana i olej CBD-RSO w medycynie.