Uzależnienie

Nie ma prostych odpowiedzi jeśli chodzi o uzależnienie. Czy to choroba? Problem psychologiczny? Reakcja chemiczna? Uzależnienie jest tematem, który porusza wiele różnych kwestii i daje więcej pytań niż odpowiedzi.

Ale jakie czynniki wpływają na problem uzależnienia?

1. Fizyczne.

Uzależnienie jest bardzo fizycznym zjawiskiem. Nie tylko niektórzy ludzie są genetycznie predysponowani do niektórych rodzajów uzależnień, ale też same narkotyki mogą być uzależniające ze względu na ich wpływ na chemię ciała.

Ludzie mogą mieć fizyczne i behawioralne uzależnianie od substancji. Fizyczne skutki uboczne odstawienia mogą być na tyle przykre, że kontynuowanie nawyku jest korzystne. Istnieją również dowody, że uzależnienie wiąże się z fizycznymi zmianami w strukturze mózgu, być może częściowo spowodowanymi przez sam narkotyk.

Niektórzy ludzie mogą również walczyć z uzależnieniem z powodu jakiejś kondycji zdrowotnej. Na przykład, nadmierne spożywanie alkoholu czasem postrzegane jest jako sposób samoleczenia w sytuacjach takich jak stres pourazowy, lęk lub ból.

2. Społeczno – kulturowe.

Choć uzależnienie może wystąpić u każdego, częściej występuje u osób z niższym statusem społeczno – ekonomicznym. Inne czynniki społeczne, takie jak rasa, poziom wykształcenia, płeć, wiek oraz to, czy osoba była więziona również przyczyniają się do ogólnego prawdopodobieństwa rozwoju uzależnienia.

Również ważny jest sposób w jaki różne kultury postrzegają uzależnienie. W 2000 roku Portugalia zdekryminalizowała wszystkie narkotyki. Zamiast blokować posiadania, Portugalia ułatwiła dostęp. Inne kraje, jak Stany Zjednoczone, posiadają politykę antynarkotykową, która promuje zero tolerancji. To klasyfikuje uzależnienie jako prywatne zachowanie, a nie złożony problem psychologiczny, biologiczny i społeczny. Tego rodzaju myślenie o zerowej tolerancji skupia się na ukaraniu uzależniania jako rezultatu końcowego, a nie zapobieganiu uzależnieniom poprzez bardziej zintegrowane podejście.

3. Psychologiczne.

Wzorce myślowe uczą zachowań, a traumy wynoszone z domu mogą odgrywać ważną rolę w nałogach. Z biegiem czasu, a gdy powiązania między uzależnieniem a ośrodkiem nagrody w mózgu są wzmacniane, uzależnienie staje się coraz trudniejsze dla danej jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CBDLeczy.com - czyli medyczna marihuana i olej CBD-RSO w medycynie.